Sijil Kelulusan Produk Gel Amani Pain Relief

Gel Amani telah diiktiraf sebagai Gel Amani Melegakan Kesakitan atau “Amani Pain Relief Gel” oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dengan nombor pendaftaran Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 : MAL17086021TC